Vi lever i en värld där pengar styr och människors driv efter att få ta del av så mycket som möjligt av detta medel lätt kan köra över hjärtat.
För mig har det alltid, och kommer troligen att fortsätta vara, en del av den värld jag lever i. Men samtidigt som jag accepterar att det finns en mer eller mindre intensiv jakt på papperslapparna ute i samhället så vill jag inte fångas av dess grepp.
I det jag väljer att göra, och lägga tid på, måste det finnas en stark koppling till hjärtat.
Det ska finnas hjärtliga energier som stödjer människor var än de befinner sig i livet. Det bör skapa mening för fler än mig.
Som ni vet så är mitt mission att finna vägar att må bra, släppa gamla strukturer och våga se på livet med andra ögon, hjärtats syn.
Om jag finner något som uppfyller de kriterier jag har för att det ska vara värt att ge tid till så ligger det flera timmar av efterforskning och egen erfarenhet bakom.
Jag har en inre glöd som jag dagligen när på olika sätt.
Det är för mig liv och livets möjligheter jag erfar längs vägen.
Min väg är inte din väg. Min väg är unik för mig. Längs vägen kan det visa sig att vi möts och vandrar parallellt för ett tag för att därefter sedan ta den väg hjärtat visar när en korsning kommer.
I korsningar kan människor fastna. Speciellt om de håller någon i handen och har svårt att se sin egen styrka och potential. Då kan det börja slita och dra inombords eftersom den andra önskar besluta sig om den väg den tänker ta.
En stor stress uppstår i den som inte känner sig trygg ensam. Hur ska det gå om den andre väljer att ta stegen in på den nya stigen? Eller frågor som dyker upp i ett ängsligt sinne som lyder, "hur ska det gå för mig?".
Att vara människa är inte alltid så enkelt. Det kommer en tid då vi behöver lära känna oss själva så pass mycket att vi vet när hjärtats röst kallar till ett möte.
Den tiden är nu.
Även om du har ett sinne som lätt inspireras av andra som är inspiratörer till naturen, så behöver du lära känna vilka tankar som är för dig att respondera på och vilka som du med ens ska släppa.
Ångest är en produkt av att inte ha lyssnat på hjärtat.
Ångest är ett grepp som håller dig med kärlek. Det är en upplevelse som du får lära känna och erfara så att du vet skillnaden på de olika röster du följer, hjärtats eller egots, kanske till och med en annan persons.
Lever du idag ett liv som du själv valt åt dig?
Eller lever du ett liv som är ett resultat av vad andra valt åt dig?
Tål att tänkas på.